كيسه بافي ثمين از سال 1379 جهت توليد انواع كيسه‌های پلی پروپيلن و پلی اتيلن و لمینه در سايزهای مختلف برای بسته‌بندی محصولات غذائی – کشاورزی – معدنی و شیمیائی در شهر صنعتي رشت شروع به فعاليت كرد و در سال‌های 1382 – 1386 و 1396 طرح‌های توسعه خود را اجرا و در حال حاضر ظرفيت آن بيش از 17000 تن در سال می باشد.اين شركت علاوه بر تأمين نيازهای بازار داخل به كشورهای منطقه نيز كالای خود را صادر میكند.