کیسه لمینت

کیسه لمینت (Laminate Bag) یک پوشش محافظتی است که روی پارچه ای که برای تولید کیسه های جامبو و گونی (کیسه لمینه) استفاده می شود ، قرار می گیرد. هنگام بسته بندی کیسه ها ، ورقه ورقه در داخل کیسه قرار می گیرد و از نفوذ رطوبت در داخل کیسه جلوگیری می کند.

توجه داشته باشید که لمینت (کیسه لمینه) از نفوذ رطوبت نسبی جلوگیری می کند و گونی (کیسه لمینه) را ضد آب است. در صورت مشاهده و پیشگیری از رطوبت ، معمولاً استفاده از لایه داخلی کیسه های نایلونی (کیسه پرز) توصیه می شود ، اگرچه این لایه از لمینت محافظ (کیسه به شکل 100٪ خواهد بود و از ورود رطوبت جلوگیری می کند.

تفاوت بین استفاده از لمینت (کیسه لمینه) و لایه پلی اتیلن (نایلون) در درجه اهمیت نفوذ رطوبت است. با این حال ، توجه داشته باشید که گونی ها (کیسه های چند لایه) در شرایط استاندارد حتما ضد آب نیستند.

کیسه لمینت