کیسه آرد کارخانه کیسه بافی ثمین

کیسه آرد اغلب از جنس پلی پروپیلن می باشد که هم به صورت چاپی و هم به صورت ساده تولید شده و مورد استفاده قرار میگیرد.

در شرکت کیسه بافی ثمین انواع کیسه های آردی برای کارخانجات آرد در ابعاد مختلف و طرح های چاپی با توجه به نیاز مشتری تولید و به دست مشتری میرسد.نکته قابل توجه اینکه در کارخانه ما طرح مورد نظر مشتری برای تولید کلیشه طراحی نیز می شود و در صورت تایید طرح مورد نظر، پس از ساخت کلیشه توسط کلیشه ساز روی کیسه چاپ میشود.

رضایت مشتریان